ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДЛС Тракия


Контакти :

с. Стряма
Директор: Тел. - 03153 23 61;
Факс - 03153 23 62;
dlstrakia@ucdp-smolian.com

Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Разсадници

Ценоразпис за разсадник "Манастира" на ТП ДЛС Тракия за сезон 2016/2017г.


Ценоразпис за разсадник "Манастира" на ТП ДЛС Тракия за сезон 2015/2016г.


Ценоразпис за разсадник "Манастира" на ТП ДЛС Тракия за сезон 2014/2015г.


Ценоразпис за разсадник "Манастира" на ТП ДЛС Тракия за сезон 2013/2014г.