ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДЛС Тракия


Контакти :

с. Стряма
Директор: Тел. - 03153 23 61;
Факс - 03153 23 62;
dlstrakia@ucdp-smolian.com

Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Инвентаризация на разсадници

Инвентаризация на горски разсадник "Манастира" при ТП ДЛС Тракия за 2016г.Изтегли    |    

Инвентаризация на горски разсадник "Манастира" при ДЛС Тракия за 2015г.Изтегли    |    

Инвентаризация на горски разсадник "Манастира" при ДЛС Тракия за 2012 г.Изтегли    |