ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДЛС Тракия


Контакти :

с. Стряма
Директор: Тел. - 03153 23 61;
Факс - 03153 23 62;
dlstrakia@ucdp-smolian.com

Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Последни обявления

Резултати - търг с тайно наддаване - ДЛС Тракия (303)

Дата на публикуване на обявата: 14-05-2016

Заповед №303 за определяне на купувач от проведен търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен - Обект №1629.

Документация за участие    |    


Резултати - търг с тайно наддаване - ДЛС Тракия (304)

Дата на публикуване на обявата: 14-05-2016

Заповед №304 за определяне на купувач от проведен търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен - Обект №1633.

Документация за участие    |    


Резултати - открит конкурс - ДЛС Тракия (290)

Дата на публикуване на обявата: 13-05-2016

Заповед №290 за определяне на изпълнител от проведен открит конкрус за добив на дървесина - Обект №1622С.

Документация за участие    |