ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДЛС Тракия


Контакти :

с. Стряма
Директор: Тел. - 03153 23 61;
Факс - 03153 23 62;
dlstrakia@ucdp-smolian.com

Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Последни обявления

Открит конкурс - ДЛС Тракия (364)

Дата на публикуване на обявата: 08-06-2016

Заповед №364 за провеждане на Открит конкурс за добив на дървесина - Oбект №1638.

Документация за участие    |    


Резултати - открит конкурс - ДЛС Тракия (335)

Дата на публикуване на обявата: 20-05-2016

Заповед №335 за определяне на купувач от проведен търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина - Обект №1643С.

Документация за участие    |    


Резултати - търг с тайно наддаване - ДЛС Тракия (310-320)

Дата на публикуване на обявата: 17-05-2016

Заповеди №310-320 за определяне на купувачи от проведен търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от Обекти №1621, 1623 С, 1624 С, 1627 С, 1630, 1631 С, 1634 С, 1636, 1639, 1641 С, 1642 С.

Документация за участие    |