ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДЛС Тракия


Контакти :

с. Стряма
Директор: Тел. - 03153 23 61;
Факс - 03153 23 62;
dlstrakia@ucdp-smolian.com

Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Последни обявления

Учредяване право на ползване върху поземлени имоти в горски територии – държавна собственост, за устройване на постоянни пчелини по смисъла на Закона за пчеларството.

Дата на публикуване на обявата: 14-07-2016

Документация за участие    |    


Открит конкурс - ДЛС Тракия (441)

Дата на публикуване на обявата: 13-07-2016

Заповед №441 за провеждане на Открит конкурс за добив на дървесина - Обект №1638.

Документация за участие    |    


Прекратяване - открит конкурс - ДЛС Тракия (399)

Дата на публикуване на обявата: 24-06-2016

Заповед №399 за прекратяване на открит конкурс за добив на дървесина - Обект №1638.

Документация за участие    |