ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДЛС Тракия


Контакти :

с. Стряма
Директор: Тел. - 03153 23 61;
Факс - 03153 23 62;
dlstrakia@ucdp-smolian.com

Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Последни обявления

Изменение - Открит конкурс - ДГС Ардино (529)

Дата на публикуване на обявата: 18-08-2016

Заповед №529 за изменение на Заповед №527 за провеждане на Открит конкурс за възлагане на лесокултурни дейности - Обект №3.

Документация за участие    |    


Открит конкурс - ДЛС Тракия (527)

Дата на публикуване на обявата: 17-08-2016

Заповед №527 за провеждане на Открит конкурс за възлагане на лесокултурни дейности - Обект №3.

Документация за участие    |    


Резултати - Открит конкурс - ДЛС Тракия (476)

Дата на публикуване на обявата: 28-07-2016

Заповед №476 за определяне на изпълнител от проведен Открит конкурс за добив на дървесина - Обект №1638.

Документация за участие    |