ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДЛС Тракия


Контакти :

с. Стряма
Директор: Тел. - 03153 23 61;
Факс - 03153 23 62;
dlstrakia@ucdp-smolian.com

Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Последни обявления

Резултати - Открит конкурс - ДЛС Тракия (573)

Дата на публикуване на обявата: 08-09-2016

Заповед №573 за определяне на изпълнител от проведен Открит конкурс за транспортиране на дърва за огрев - Обект №1.

Документация за участие    |    


Заповед №568 класиране за обект №3 - ДЛС Тракия

Дата на публикуване на обявата: 02-09-2016

Документация за участие    |    


Заповед № 535 - ДЛС Тракия

Дата на публикуване на обявата: 23-08-2016

Провеждане на открит конкурс с предмет "Товарене,транспортиране на дърва за огрев за нуждите на ТП ДЛС Тракия "

Документация за участие    |