ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДЛС Тракия


Контакти :

с. Стряма
Директор: Тел. - 03153 23 61;
Факс - 03153 23 62;
dlstrakia@ucdp-smolian.com

Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Последни обявления

Определени количества дървесина за местни търговци за 2017г. от ТП ДЛС Тракия

Дата на публикуване на обявата: 15-11-2016

Количества дървесина от Годишен план за ползване през 2017г., които ще бъдат предложени на процедури за добив и продажба с ограничението за местни търговци

Документация за участие    |    


Годишен план за ползване на дървесина за 2017 г. на ДЛС Тракия

Дата на публикуване на обявата: 08-11-2016

Документация за участие    |    


Търг с тайно наддаване - ДЛС Тракия (678)

Дата на публикуване на обявата: 04-11-2016

Заповед №678 за провеждане на Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен - Обект №1644.

Документация за участие    |