ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДЛС Тракия


Контакти :

с. Стряма
Директор: Тел. - 03153 23 61;
Факс - 03153 23 62;
dlstrakia@ucdp-smolian.com

Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Последни обявления

Търг с тайно наддаване в ДЛС Тракия (746)

Дата на публикуване на обявата: 28-11-2016

Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от Обекти №№ 1710, 1712 и 1713

Документация за участие    |    


Търг с тайно наддаване в ДЛС Тракия (747)

Дата на публикуване на обявата: 28-11-2016

Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от Обекти №№ 1703, 1704, 1705, 1706, 1707, 1708, 1711 С, 1714, 1715

Документация за участие    |    


Прекратяване на търг от ДЛС Тракия (718)

Дата на публикуване на обявата: 22-11-2016

Прекратяване на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен, включена в Обект № 1644

Документация за участие    |