ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДЛС Тракия


Контакти :

с. Стряма
Директор: Тел. - 03153 23 61;
Факс - 03153 23 62;
dlstrakia@ucdp-smolian.com

Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Последни обявления

Резултати от проведен търг в ДЛС Тракия (799)

Дата на публикуване на обявата: 15-12-2016

Резултати от проведен търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен за Обект № 1707

Документация за участие    |    


Резултати от проведен търг в ДЛС Тракия (800)

Дата на публикуване на обявата: 15-12-2016

Резултати от проведен търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен за Обект № 1713

Документация за участие    |    


Открит конкурс в ДЛС Тракия (745)

Дата на публикуване на обявата: 28-11-2016

Открит конкурс с предмет: "Сеч, разкройване на асортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина" от Обекти № 1701 и 1702

Документация за участие    |