ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДЛС Тракия


Контакти :

с. Стряма
Директор: Тел. - 03153 23 61;
Факс - 03153 23 62;
dlstrakia@ucdp-smolian.com

Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Последни обявления

Провеждане на открит конкурс от ДЛС Чекерица

Дата на публикуване на обявата: 26-01-2012

Открит конкурс с предмет: "Сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад"

Документация за участие    |