ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДЛС Тракия


Контакти :

с. Стряма
Директор: Тел. - 03153 23 61;
Факс - 03153 23 62;
dlstrakia@ucdp-smolian.com

Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Последни обявления

Търг с явно наддаване в ДЛС Чекерица

Дата на публикуване на обявата: 17-02-2012

Документация за участие в търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина

Документация за участие    |    


Резултати от открит конкурс в ДЛС Чекерица

Дата на публикуване на обявата: 14-02-2012

Резултати от проведен открит конкурс с предмет: "Сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад"

Документация за участие    |    


Открито заседание на открита процедура по ЗОП в ДЛС Чекерица

Дата на публикуване на обявата: 31-01-2012

Открито заседание на открита процедура по ЗОП за възлагане на процедурата по ЗОП за възлагане на услугата дърводобив на 02.02.2012г. от 11.00ч.

Документация за участие    |