ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДЛС Тракия


Контакти :

с. Стряма
Директор: Тел. - 03153 23 61;
Факс - 03153 23 62;
dlstrakia@ucdp-smolian.com

Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Горска сертификация

Заповед за промяна на гори във фаза на старост


Дата на публикуване на обявата: 29-11-2016

 


Съобщение


Дата на публикуване на обявата: 28-09-2015

 


Резюме


Дата на публикуване на обявата: 28-09-2015