ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДЛС Тракия


Контакти :

с. Стряма
Директор: Тел. - 03153 23 61;
Факс - 03153 23 62;
dlstrakia@ucdp-smolian.com

Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Последни обявления

Резултати от проведен търг в ДЛС Тракия (809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816)

Дата на публикуване на обявата: 16-12-2016

Резултати от проведен търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от Обекти №№ 1703, 1704, 1705, 1706, 1708, 1711С, 1714, 1715

Документация за участие    |    


Резултати от проведен търг в ДЛС Тракия (817, 818)

Дата на публикуване на обявата: 16-12-2016

Резултати от проведен търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от Обекти № 1710 и № 1712

Документация за участие    |    


Прекратяване на открит конкурс в ДЛС Тракия (798)

Дата на публикуване на обявата: 15-12-2016

Прекратяване на открит конкурс с предмет: "Сеч, разкройване на асортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина" в Обекти №1701 и №1702

Документация за участие    |